Hệ thống đại lý MIA trên toàn cầu: 
MIA Nhật Bản (ĐT: 080-6840-5888) | MIA Việt Nam (ĐT: +84972209202) | MIA Mỹ (ĐT: 001-6269276405) MIA Thổ Nhỉ Kỳ (ĐT: +90 312 395 4860) | MIA Hồng Kông (ĐT: 00852-27935511) | MIA Indonesia (ĐT: 0062-87862603-988) | MIA Trung Quốc (ĐT: 400 600 1732)
Hệ thống đại lý MIA tại Việt Nam: (thông tin đang được cập nhật)