icon-zalo2
1
Bạn cần hỗ trợ?

Hotline: 0916 19 5858

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI QUẠT THÔNG GIÓ - CẤP KHÍ TƯƠI THƯƠNG HIỆU CAO CẤP ĐẾN TỪ NHẬT BẢN

 • Quạt cấp khí tươi siêu êm

  Quạt cấp khí tươi siêu êm

 • Quạt cấp khí tươi thu hồi nhiệt

  Quạt cấp khí tươi thu hồi nhiệt

 • Quạt cấp khí tươi gắn tường

  Quạt cấp khí tươi gắn tường

 • Quạt thông gió siêu êm

  Quạt thông gió siêu êm

 • Quạt thông gió nối ống

  Quạt thông gió nối ống

 • Quạt hút âm trần

  Quạt hút âm trần

 • Phụ kiện hỗ trợ

  Phụ kiện hỗ trợ

Quạt cấp khí tươi 2 lớp lọc (Lọc Carbon + Lọc Hepa H13)

Quạt cấp khí tươi siêu êm 2 lớp lọc (Lọc Carbon + Lọc Hepa H13) MIA-GL15SFJ

Model: MIA-GL15SFJ

Thông số kỹ thuật:

* Thông số kỹ thuật Quạt cấp khí tươi siêu êm với 02 bộ lọc hiệu MIA:
Model: MIA-GL15SFJ
- Công suất: 26 (W)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng: 150 (m3/h)
- Cột áp: 115 (Pa)
- Kích thước ống: Փ100 (mm)
- Độ ồn: 21 dB(A)
- Trọng lượng: 4,8 (Kg)
- Kích thước: 414x299x164 (mm)
Gồm 02 bộ lọc: Lọc Carbon và Lọc Hepa (H13)

Quạt cấp khí tươi siêu êm 2 lớp lọc (Lọc Carbon + Lọc Hepa H13)

Model: MIA-GL25SFJ

Thông số kỹ thuật:

* Thông số kỹ thuật Quạt cấp khí tươi siêu êm với 02 bộ lọc hiệu MIA:
Model: MIA-GL25SFJ
- Công suất: 46 (W)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng: 250 (m3/h)
- Cột áp: 132 (Pa)
- Kích thước ống: Փ100 (mm)
- Độ ồn: 27 dB(A)
- Trọng lượng: 5,1 (Kg)
- Kích thước: 414x299x164 (mm)
Gồm 02 bộ lọc: Lọc Carbon và Lọc Hepa (H13)

Quạt cấp khí tươi siêu êm 2 lớp lọc (Lọc Carbon + Lọc Hepa H13) MIA-GL35SFJ

Model: MIA-GL35SFJ

Thông số kỹ thuật:

* Thông số kỹ thuật Quạt cấp khí tươi siêu êm với 02 bộ lọc hiệu MIA:
Model: MIA-GL35SFJ
- Công suất: 78 (W)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng: 350 (m3/h)
- Cột áp: 140 (Pa)
- Kích thước ống: Փ150 (mm)
- Độ ồn: 29 dB(A)
- Trọng lượng: 11,6 (Kg)
- Kích thước: 490x423x196 (mm)
Gồm 02 bộ lọc: Lọc Carbon và Lọc Hepa (H13)

Quạt cấp khí tươi siêu êm 2 lớp lọc (Lọc Carbon + Lọc Hepa H13) MIA-GL50SFJ

Model: MIA-GL50SFJ

Thông số kỹ thuật:

* Thông số kỹ thuật Quạt cấp khí tươi siêu êm với 02 bộ lọc hiệu MIA:
Model: MIA-GL50SFJ
- Công suất: 112 (W)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng: 500 (m3/h)
- Cột áp: 185 (Pa)
- Kích thước ống: Փ1500 (mm)
- Độ ồn: 31 dB(A)
- Trọng lượng: 14,8 (Kg)
- Kích thước: 550x482x258 (mm)
Gồm 02 bộ lọc: Lọc Carbon và Lọc Hepa (H13)

Quạt cấp khí tươi siêu êm 2 lớp lọc (Lọc Carbon + Lọc Hepa H13) MIA-GL80SFJ

Model: MIA-GL80SFJ

Thông số kỹ thuật:

* Thông số kỹ thuật Quạt cấp khí tươi siêu êm với 02 bộ lọc hiệu MIA:
Model: MIA-GL80SFJ
- Công suất: 126 (W)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng: 800 (m3/h)
- Cột áp: 225 (Pa)
- Kích thước ống: Փ200 (mm)
- Độ ồn: 32 dB(A)
- Trọng lượng: 20 (Kg)
- Kích thước: 600x487x336 (mm)
Gồm 02 bộ lọc: Lọc Carbon và Lọc Hepa (H13)

Quạt cấp khí tươi siêu êm 2 lớp lọc (Lọc Carbon + Lọc Hepa H13) MIA-GL100SFJ

Model: MIA-GL100SFJ

Thông số kỹ thuật:

* Thông số kỹ thuật Quạt cấp khí tươi siêu êm với 02 bộ lọc hiệu MIA:
Model: MIA-GL100SFJ
- Công suất: 138 (W)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng: 1000 (m3/h)
- Cột áp: 258 (Pa)
- Kích thước ống: Փ200 (mm)
- Độ ồn: 40 dB(A)
- Trọng lượng: 22 (Kg)
- Kích thước: 600x487x336 (mm)
Gồm 02 bộ lọc: Lọc Carbon và Lọc Hepa (H13)

Quạt cấp khí tươi siêu êm 2 lớp lọc (Lọc Carbon + Lọc Hepa H13) MIA-GL130SFJ

Model: MIA-GL130SFJ

Thông số kỹ thuật:

* Thông số kỹ thuật Quạt cấp khí tươi siêu êm với 02 bộ lọc hiệu MIA:
Model: MIA-GL130SFJ
- Công suất: 143 (W)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng: 1300 (m3/h)
- Cột áp: 260 (Pa)
- Kích thước ống: Փ200 (mm)
- Độ ồn: 41 dB(A)
- Trọng lượng: 23,6 (Kg)
- Kích thước: 600x487x336 (mm)
Gồm 02 bộ lọc: Lọc Carbon và Lọc Hepa (H13)

Quạt cấp khí tươi siêu êm 2 lớp lọc (Lọc Carbon + Lọc Hepa H13) MIA-GL150SFJ

Model: MIA-GL150SFJ

Thông số kỹ thuật:

* Thông số kỹ thuật Quạt cấp khí tươi siêu êm với 02 bộ lọc hiệu MIA:
Model: MIA-GL150SFJ
- Công suất: 152 (W)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng: 1500 (m3/h)
- Cột áp: 360 (Pa)
- Kích thước ống: Փ200 (mm)
- Độ ồn: 42 dB(A)
- Trọng lượng: 25,8 (Kg)
- Kích thước: 600x487x336 (mm)
Gồm 02 bộ lọc: Lọc Carbon và Lọc Hepa (H13)

Quạt cấp khí tươi siêu êm 2 lớp lọc (Lọc Carbon + Lọc Hepa H13) MIA-GL170SFJ

Model: MIA-GL170SFJ

Thông số kỹ thuật:

* Thông số kỹ thuật Quạt cấp khí tươi siêu êm với 02 bộ lọc hiệu MIA:
Model: MIA-GL170SFJ
- Công suất: 168 (W)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng: 1700 (m3/h)
- Cột áp: 405 (Pa)
- Kích thước ống: Փ200 (mm)
- Độ ồn: 43 dB(A)
- Trọng lượng: 26,9 (Kg)
- Kích thước: 600x487x336 (mm)
Gồm 02 bộ lọc: Lọc Carbon và Lọc Hepa (H13)

Quạt cấp khí tươi siêu êm 2 lớp lọc (Lọc Carbon + Lọc Hepa H13) MIA-GL200SFJ

Model: MIA-GL200SFJ

Thông số kỹ thuật:

* Thông số kỹ thuật Quạt cấp khí tươi siêu êm với 02 bộ lọc hiệu MIA:
Model: MIA-GL200SFJ
- Công suất: 175 (W)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng: 2000 (m3/h)
- Cột áp: 620 (Pa)
- Kích thước ống: Փ250 (mm)
- Độ ồn: 45 dB(A)
- Trọng lượng: 31,2 (Kg)
- Kích thước: 600x485x346 (mm)
Gồm 02 bộ lọc: Lọc Carbon và Lọc Hepa (H13)

Quạt cấp khí tươi siêu êm 2 lớp lọc (Lọc Carbon + Lọc Hepa H13) MIA-GL220SFJ

Model: MIA-GL220SFJ

Thông số kỹ thuật:

* Thông số kỹ thuật Quạt cấp khí tươi siêu êm với 02 bộ lọc hiệu MIA:
Model: MIA-GL220SFJ
- Công suất: 175 (W)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng: 2200 (m3/h)
- Cột áp: 625 (Pa)
- Kích thước ống: Փ250 (mm)
- Độ ồn: 45 dB(A)
- Trọng lượng: 33,8 (Kg)
- Kích thước: 600x485x346 (mm)
Gồm 02 bộ lọc: Lọc Carbon và Lọc Hepa (H13)

Quạt cấp khí tươi siêu êm 2 lớp lọc (Lọc Carbon + Lọc Hepa H13) MIA-GL250SFJ

Model: MIA-GL250SFJ

Thông số kỹ thuật:

* Thông số kỹ thuật Quạt cấp khí tươi siêu êm với 02 bộ lọc hiệu MIA:
Model: MIA-GL250SFJ
- Công suất: 188 (W)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng: 2500 (m3/h)
- Cột áp: 625 (Pa)
- Kích thước ống: Փ250 (mm)
- Độ ồn: 47 dB(A)
- Trọng lượng: 36,4 (Kg)
- Kích thước: 600x485x346 (mm)
Gồm 02 bộ lọc: Lọc Carbon và Lọc Hepa (H13)

Quạt cấp khí tươi siêu êm 2 lớp lọc (Lọc Carbon + Lọc Hepa H13) MIA-GL270SFJ

Model: MIA-GL270SFJ

Thông số kỹ thuật:

* Thông số kỹ thuật Quạt cấp khí tươi siêu êm với 02 bộ lọc hiệu MIA:
Model: MIA-GL270SFJ
- Công suất: 232 (W)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng: 2700 (m3/h)
- Cột áp: 630 (Pa)
- Kích thước ống: Փ250 (mm)
- Độ ồn: 48 dB(A)
- Trọng lượng: 39,3 (Kg)
- Kích thước: 600x485x346 (mm)
Gồm 02 bộ lọc: Lọc Carbon và Lọc Hepa (H13)

Quạt cấp khí tươi siêu êm 2 lớp lọc (Lọc Carbon + Lọc Hepa H13) MIA-GL300SFJ

Model: MIA-GL300SFJ

Thông số kỹ thuật:

* Thông số kỹ thuật Quạt cấp khí tươi siêu êm với 02 bộ lọc hiệu MIA:
Model: MIA-GL300SFJ
- Công suất: 252 (W)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng: 3000 (m3/h)
- Cột áp: 635 (Pa)
- Kích thước ống: Փ250 (mm)
- Độ ồn: 51 dB(A)
- Trọng lượng: 42,5 (Kg)
- Kích thước: 650x505x380 (mm)
Gồm 02 bộ lọc: Lọc Carbon và Lọc Hepa (H13)

Quạt cấp khí tươi siêu êm 2 lớp lọc (Lọc Carbon + Lọc Hepa H13) MIA-GL3500SFJ

Model: MIA-GL3500SFJ

Thông số kỹ thuật:

* Thông số kỹ thuật Quạt cấp khí tươi siêu êm với 02 bộ lọc hiệu MIA:
Model: MIA-GL350SFJ
- Công suất: 258 (W)
- Điện áp: 220/50 (V/Hz)
- Lưu lượng: 3500 (m3/h)
- Cột áp: 635 (Pa)
- Kích thước ống: Փ250 (mm)
- Độ ồn: 53 dB(A)
- Trọng lượng: 43,2 (Kg)
- Kích thước: 650x505x380 (mm)
Gồm 02 bộ lọc: Lọc Carbon và Lọc Hepa (H13)

Giải pháp thông gió và lọc không khí toàn diện

Đang truy cập: 4

Tổng số lượt truy cập: 84.374