Sau khi xác nhận đặt hàng và hoàn tất việc thanh toán, chúng tôi sẽ chuyển hàng cho quý khách theo hình thức phát chuyển nhanh, hay gửi nhà xe, hoặc khách hàng chỉ định giao theo yêu cầu.