Hệ thống đại lý MIA trên toàn cầu: 
  1. MIA Nhật Bản (ĐT: 080-6840-5888) 
  2. MIA Việt Nam (ĐT: +84 915 828 822) 
  3. MIA Mỹ (ĐT: 001-6269276405) 
  4. MIA Thổ Nhỉ Kỳ (ĐT: +90 312 395 4860) 
  5. MIA Hồng Kông (ĐT: 00852-27935511) 
  6. MIA Indonesia (ĐT: 0062-87862603-988) 
  7. MIA Trung Quốc (ĐT: 400 600 1732)

Hệ thống đại lý MIA tại Việt Nam: (thông tin đang được cập nhật)

Triển lãm quốc tế Vietbuild - An Vinh MIA